به شرکت بیمه ملی افغان خوش آمدید

  ولې بیمې ته اړتیا لرو ؟

 بیمه د ګواښ د مخنیوي لپاره یو ځانګړي مدیریت دی . چې تاسې د بیمې د اخیستلو په وسیله ټول احتمالي او ممکنه ګواښونه د ډيرې   لږې حق البیمې په ورکولو سره په چټکه توګه د بیمې شرکت ته انتقالوئ .
 همدارنګه د بیمې شرکتونه د حق البیمی ټولې شوې پیسې د دویم ځل لپاره په مصئونه توګه سرمایه ګذاری کوي .
 پدی توګه پیسو کې زیاتوالې منځته راځي او د پیښې د منځته راتللو په وخت کې همدا پیسې د زیان د ورکړې په نوم د دویم ځل لپاره   تاسې ته درکول کیږي.
بیمه کولی شي چې په لاندې حالاتو کې تاسې سره مرسته وکړي .

  • ستاسې د اوسیدلو د ځایونو پوښښ د ډول ډول ګواښونو لکه طبعې ګواښونه ، اورلګیدنه او داسی نورو پر وړاندې .
  •  د روغتیا د ډول ډول لګښتونو پوښښ : لکه د عادی او خطرناکو ناروغیو درملنه ، د طبی نسخو د لګښتونو ورکړه ، د غاښونو جوړول د سترګو او نورو ټولو ناروغیو درملنه .
  •  ستاسې د ژوند د معیاري سطح ساتل په نورمال ډول په هغه صورت کې چې تاسې د داسې یوې پیښې سره مخامخ شئ چې ستاسې روغتیا ته زیان ورسوي .
  •   د هغه ګواښونو مدیریت چې ستاسې کاروبار، پورژه، تولیدې یا خدماتې شرکت  او یا مغازی ورسره مخامخ کیږي .
  •  د سفر په وخت کې ډول ډول ګواښونه : پدې بیمه کې مالي او ځانې لګښتونه او ستونزې د تکت لغو، دبار یا پګاژ پیګیري او  روغتیایې لګښتونه شامل دي . همدا رنګه ستاسې د کورنۍ غړوته د مړینې، دایمې یا قسمي فلج، ناتوانۍ ، د بدن د غړو د لاسه ورکولو او داسې نورو ستونزو پروړاندې د پوره پیسو ورکول .

 بیمه اخیستونکې باید خپلې د بیمې پالیسۍ تل نوی کړي ځکه چې دا کار بیمه اخستونکې د هر څه نه خبروي او همدارنګه دوی کولی شي چې د بیمه اخسیتلو په وخت کې د بیمې د خرڅوونکې څخه پوره معلومات   ترلاسه کړې او دا معلومات به دوي سره ډيره مرسته وکړي .

زموږ لید

دافغان ملي بیمې شرکت په افغانستان کې تر ټولوباوري، د اعتماد اواعتبار وړ یو بیموي شرکت معرفي کول او همداراز د کاري اصولو پر مخ بیول په نړیواله کچه او د خدماتو وړاندې کول د خپلو پیریدونکو پر وړاندې او د هغوي د رضایت او ټولنیزو ګټو لاسته راوړل زمونږ لیدلوری دی.

زموږدنده

زمونږ کړنلاره :

د پیریدونکو د خاطر آرامتیا چې د یوسلسله جامع کړنو او پالیسیو د وړاندې کولو پوسیله چې د هغوې د مال، ځان او کاروبارخوندي ساتل دي زمونږ کړنلاره ده.