پلان شوی خدمات

دکارکوونکو بیمه

د کار دقانون له مخې هر شخص کارکونکی – کارگر، چې د بل شخص (اداره – کارفرما) دلاس لاندی کار کوي د کار په وخت کې که چیری همدې کار کوونکې ته د پیښو له امله کوم زیان رسیږي استخدام کوونکې (کار فرما) باید زیانمن شخص ته د خسارې جبران ورکړي. همدارنګه د افغان ملي بیمې شرکت همدا د کار فرما مسؤلیت د بیموي پوښښ لاندې نیسي

نور...

دپروژي مسؤلیت بیمه

دا هغه ډول بیمه ده چې اشخاص د ناخبره او غیر مترقبه پيښو په وړاندې لکه ترافیکي پیښی لویدل، ښویدل او داسې نورو...

نور...

د موټر بیمه

د افغان ملي بیمې شرکت ستاسې وسایط د چپه کیدلو، د دریم ګړي شخص په وړاندې ستاسې مسولیت او د هغوي ځانې او مالي زیانونه ددي بیمه لیک تر پوښښ لاندې راولي. د دې بیمه لیک پوښښ په دوه ډوله دی.

نور...

د زده کوونکو او محصلینو بیمه

پدې بیمه لیک کې د شخصي او دولتی ښونځیو او پوهنتونونو زده کوونکې او محصلین په ډله ییز او یواځې ډول د مړنیې، کلي ناتوانۍ او قسمي ناتوانۍ په وراندې د بیموي پوښښ لاندې راځي.

نور...

دشخصی حوادثو بیمه

دا هغه ډول بیمه ده چې اشخاص د ناخبره او غیر مترقبه پيښو په وړاندې لکه ترافیکي پیښی لویدل، ښویدل او داسې نورو...

نور...

دفضائي او مالتجاره بیمه

ډير کلونه پخوا د بیمې موسسو د حمل او نقل بیمه چې د بابرۍ یا سوداګریزو تو کو د بیمې په نوم شهرت درلود تنظیم کړه چې بیا...

نور...

دسفر بیمه

دا هغه ډول بیمه ده چې اشخاص دبي خبره پیښو په وړاندې د لڼډمهاله سفر ونوپه وخت کې د بيموي پوښښ لاندې نیسي .

نور...

د اور لګیدنې بیمه

داور لګیدنې بیمه د بیمې په برخه کې ډیره پخوانۍ بیمه ده د دي بیمې ارزښت لدې معلومیږي چې په پرمختللو هیوادونو کې هیڅ داسي کورونه، شتمنۍ او مالونه نشته چې د اورلګیدنې په وړاندې بیمه شوي نه وي.

نور...

دروغتیا بیمه

دا ډول بیمه دمؤسساتو، وزارت خونو، خصوصي او دولتي شرکتونو، دکارکوونکو او دهغوي د کورنۍ دغړو لپاره په یواځې او ډلییزه توګه ورکول کیږي.

نور...

نور خدمات