بیمه حریق

superadmin
Fire INS

بیمه حریق یکی از قدیمی ترین بخش های بیمه است، اهمیت این بیمه تا حدی است که در کشورهای توسعه یافته هیچ دارایی و مالی را نمیتوان یافت که دارای بیمه حریق نباشد، روزانه ده ها مورد منازل مسکونی ، اماکن تجاری و صنعتی در اثر عوامل مختلف دچار حریق و انواع حادثات میشوند و متحمل خسارات مالی زیاد میگردند که بیمه حریق میتواند با جبران زیان های وارده بیمه گذار را به حالت قبل از حادثه برگرداند.

در بیمه حریق نخست ساختمان و بعداً اموال و دارایی مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنان خطرات اضافی تحت پوشش قرار میگیرد. برای اینکه جبران خساره  مکمل را به ارتباط هر خساره که شاید شما از آن متضرر شوید بدست آورید لازم است تا جایداد تان را به قیمت اصلی آن بیمه نمائید

 • برای بیمه تعمیر قیمت تعمیر را باید به قیمت اعمار مجدد آن نشان داد.
 • برای مال در گدام، مال گدام باید به قیمت تمام شد مال قبل از علاوه نمودن  مفاد در آن بیمه گردد.
 • برای ماشین آلات، ماشین آلات به صورت معمول بعد از وضع استهلاک آن بیمه میگردد اما در بعضی حالات شاید به قیمت تعویض آن مانند نو بیمه گردد.
 • پول و زیورات باید به سیف های ضد حریق محفوظ باشد

  در صورت تلف شدن مال فوراً موضوع را به شکل یک ادعا نامه تحریری الی مدت 15 روز به شرکت بیمه ملی افغان بسپارد.

پوشش بیمه حریق:

بیمه  خسارات و زیان های  ناشی از وقوع حریق را بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهد:

 1. خسارات مستقیم از حریق، شارتی برق، صاعقه، انفجار عادی بالون گاز وغیره که به منظور کار های روزمره استفاده میشود.
 2. خسارات ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه حریق صورت میگردد.
 3. خسارات ناشی از  نقل و مکان ضروری اموالی که در تعمیر آتش گرفته در اثر هوا و رطوبت خساره مند شده باشد.
 4. خساراتی که همزمان بعد از وقوع حریق به اثر سیاه سوزی دود و احتراق جنس صورت گیرد.

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق البیمه اضافی، علاوه بر خطر حریق خطرات اضافی مانند:  زلزله،طوفان و سیلاب را نیز شامل بیمه حریق نماید.

بیمه نامه حریق موارد ذیل را دربر نمیگیرد:

 • تلف شدن اموال در اثر فرسودگی، حرارت طبیعی یا احتراق کیمیاوی
 • سوختاندن اموال بنا بر امر مقامات دولتی
 • تلف شدن اموال به واسطه سرقت در جریان حریق و یا بعد از وقوع حریق
 • حریق زیر زمینی، حریق ناشی از محلول مواد
 • اسلحه ذره وی
 • زلزله، طوفان شدید، انقلابات جوی، جنگ " خواه اعلان شده باشدیا نه " شورش، اغتشاش
 • در صورتیکه از خانه های رهایشی به منظور ذخیره نمودن اموال تجارتی استفاده شود
 • خشت طلا و نقره، احجار قیمتی، اشیا یا مصنوعات هنری
 • ذغال سنگ و مواد منفجره

طریقه پرداخت جبران خساره:

پرداخت خساره بیمه نامه های حریق به چهار نوع صورت می گیرد.:

 1. تادیه نقدی
 2. ترمیم
 3. تعویض
 4. تجدید مجدد

اما پرداخت جبران خساره برای سایر بیمه ها نظر به نوعیت بیمه نامه های آن متفاوت است

 اسناد لازم برای اخذ این بیمه نامه:

 1. کاپی جواز فعالیت
 2. کاپی قباله شرعی جایداد و یا کاپی قرارداد خط (سند ملکیت)
 3. لست ارزش اموال به شکل اقلام و قیمت مجموعی آن
 4. لست ارزش ماشینری با مشخصات آن برای فابریکات تولیدی