د موټر بیمه

superadmin
car insurance

د وسایطو بیمه

د افغان ملي بیمې شرکت ستاسې وسایط د چپه کیدلو، د دریم ګړي شخص په وړاندې ستاسې مسولیت او د هغوي ځانې او مالي زیانونه ددي بیمه لیک تر پوښښ لاندې راولي. د دې بیمه لیک پوښښ په دوه ډوله دی.

  • 1 – د وسایطو جامع بیمه
  • 2 – د وسایطو بیمه د دریم ګړي شخص په وړاندې

 

زمونږ خدمات
ټول خدمات